RSS

Feature

View archive

Te Komiti Whiriwhiri Take Māori

Māui Tikitiki-a-Taranga

25 Jul 14 He komiti whakatau take e pā ana ki te iwi Māori te Komiti Whiriwhiri Take Māori. He huhua ngā whakataunga mō Te Tiriti o Waitangi kua whakaurua inā noa nei ki āna mahi, tae atu ki ngā pakirehua take, he pānga ake ōna ki te iwi Māori pērā i te whakahaere tupeka, me te oranga o ngā tamariki Māori. Read more...