Hansard and Journals

Hansard (debates)

Ngati Porou Claims Settlement Bill — Third Reading

[Volume:678;Page:1528]

Ngati Porou Claims Settlement Bill

Third Reading

Hon Dr PITA SHARPLES (Minister of Māori Affairs) on behalf of the Minister for Treaty of Waitangi Negotiations: Tuatahi, kei ngā mana, kei ngā reo, kei ngā kaumātua, ngā koroua, ngā kuia. Ngati Porou whānui, kua tatū mai i tēnei rangi, ki te whakanui i te kaupapa i whakahuihuitia tātau, e whakakotahi ai tātau i tēnei rā. Nā reira nau mai, hara mai rā ki te Whare Pāremata i tēnei rā ātaahua, te rā i hui tahi tātau ki te whakahōnore i ngā mahi kua mahia e koutou kia whakaoti te kerēme ki tēnei wā.

Tino roa rawa te huarahi kua takahia e koutou kia tae ki tēnei wā. Engari, i te mutunga ake he tīmatanga hoki. Kua mutu tēnā whawhai, kua tīmata ināianei te wā ātaahua ki te whakapuāwai i ngā hiahia, i ngā moemoeā o rātau e mahi ana i te kerēme, me rātau kua ngaro atu. Nā reira, kua pā nei ki a au tēnei hōnore kia mihi atu ki a koutou, me te kōrero tuatahi e pā ana ki tā koutou kerēme i tēnei rā.

Nā reira, kāre e roa aku mihi ki a koutou i tēnei wā. Hoi anō kua tae mai, nā reira, nau mai, hara mai ki te Pāremata. Ahakoa māku e mihi atu ki a koutou, nāku tēnā mahi. E, ko ētahi o koutou noho ai i konei, te nuinga hui ka tū mō tā koutou kerēme. Ko ētahi o Ngati Porou hoki e mahi ana i konei, Ngati Porou ki Tai Rāwhiti, Ngati Porou ki te Pāremata. Kei konei rātau e mahi ana mō tātau te iwi whānui i roto i te Whare Pāremata nei. Nā reira, heoi anō, nau mai hara mai rā.

[Firstly, to the powers, languages, elders, menfolk, womenfolk, and Ngati Porou at large who have gathered here today to celebrate the matter that brought us together as a united front, welcome to Parliament on this beautiful day—a day that brought us together to honour the work done by others of you to complete the claim to this point in time.

The road you have travelled to date has been a long one. But in the end, it is really only a beginning. That struggle has ended, and the best part, which will bring to fruition the aspirations and dreams of those who worked on the claims—those who are alive still and those who have passed away—is only just beginning. Hence this honour to acknowledge you and to introduce your settlement today has been placed upon me.

My tributes to you will not be too long at this point in time; indeed, you have arrived, so welcome, welcome to Parliament. It is my responsibility to acknowledge you—after all, some of you live here and the majority of meetings for your claims take place here. Some of you work here as well, while some are back at the coast. So welcome, welcome indeed. ]

I move, That the Ngati Porou Claims Settlement Bill be now read a third time. To the sons and daughters of Porou Ariki Te Matatara a Whare Te Tuhi Māreikura o Rauru, nau mai. From the resting place of the sacred waka Nukutaimemeha, atop the peaks of Hikurangi, to the Waiapū waters at Rangitukia as it surges into Te Moana-nui-a-Kiwa. The first on earth to see the dawn of a new day—since the dawn of time itself: Ngati Porou mana whenua, mana moana, mana tangata, mana Atua. Ko Hikurangi te maunga, ko Waiapū te awa, ko Ngati Porou te iwi.

The area of interest for Ngati Porou is on the East Coast of the North Island. One of Aotearoa’s largest iwi, with 72,000 members, the marae of Porourangi are located around the East Cape from Pōtikirua in the north to Te Toka-ā-Taiau in the south, covering 400,000 hectares.

The historical grievances of Ngati Porou relate primarily to the Crown’s failure to honour its Treaty promise to respect Ngati Porou rangatiratanga over their own affairs. Ngati Porou rangatira signed Te Tiriti o Waitangi in 1840, and from then on sought to uphold the Treaty as a matter of honour. However, Crown actions soon created some disillusionment among Ngati Porou as to the Crown’s commitment to the Treaty. The Crown imposed land tenure reform on Ngati Porou, which deprived iwi members of collective control over their land, and made it difficult to utilise their land for economic development.

Although it is not possible to fully compensate Ngati Porou, nor any claimant group at all, for the loss their people have suffered, nevertheless the redress in this bill seeks to recognise the longstanding cultural and spiritual association that Ngati Porou have within the region. It gives effect to the undertakings by the Crown in the deed of settlement by offering reconciliation redress including an agreed historical account, Crown acknowledgments and apology, cultural redress that vests sites of cultural and historical significance, and a number of arrangements designed to facilitate good working relationships between Ngati Porou and the Crown. I am confident that the Ngati Porou Claims Settlement Bill will settle the claims of Ngati Porou in a full and final matter, and set the foundation for a productive future relationship with the Crown. The Crown apologises to Ngati Porou for past dealings that breached the Crown’s obligations under the Treaty of Waitangi. These include the detention without trial of some Ngati Porou on the Chatham Islands, the Crown’s abuse at times of its monopoly powers to purchase Ngati Porou land, and the Crown’s failure in a number of ways to respect Ngati Porou rangatiratanga in the administration of their own land.

This settlement will see the creation of a strategic partnership arrangement where the Crown and Ngati Porou jointly develop a separate section of the East Coast Bay of Plenty Conservation Management Strategy, to be known as Ngā Whakahaere Takirua mō Ngā Paanga Whenua o Ngati Porou. This arrangement will provide Ngati Porou with input into the strategic governance of specified public conservation lands within the Ngati Porou area of interest. Fifteen sites of cultural and historical significance will be vested in Ngati Porou, totalling approximately 5,898 hectares. These sites are currently administered by the Department of Conservation, except for one site, Taitai, which is 170 hectares and is Crown forest land administered by Land Information New Zealand.

The Crown also recognises that Ngati Porou have a proud record of military service overseas in New Zealand’s defence. The New Zealand Defence Force and Ngati Porou seek to affirm their relationship through the naming of officer entry scholarships and higher defence training programmes that are awarded to people of Ngati Porou descent. The naming will be subject to the recipient’s approval.

As we prepare to settle the Treaty of Waitangi claims of the descendants of Porourangi, it is fitting to honour those who are not here in body, but who no doubt are here in the hearts and minds of their people, and whose spirit lives on in the words of this historic settlement—and it is a historic settlement. We pay tribute to Mate Kaiwai, Dr Te Kapunga (Koro) Dewes—KD—Dame Kāterina Mataira, Dr Paratene Ngata, Sir Hēnare Kōhere Ngata, Merekaraka Ngārimu, Ānaru Paenga, Hopa Keelan, Waho Tibble, Wī Kuki Kaa, Martin Kīngi, Jules Ferris, Hōnore Chesley, Tāme Te Maro, and Whāia McClutchie. Me ērā atu. Nā reira koutou, okioki tonu mai koutou hei whāriki mā mātau. Koutou ki a koutou haere. [And others. So rest there as a mat for us. You, the dead, remain there with the dead; farewell.]

Ngati Porou mana whenua, mana moana, mana tangata, mana atua. Nā reira, koutou mā, he hōnore māku ki te pānui i tēnei kaupapa ki a koutou i tēnei rā. He kaupapa kua whakatakotoria e koutou i ngā tau kua pahure ake. Ngā mamae, ngā tautohetohe, ērā atu mahi, kua oti. Kua tau pai i roto i te pepa nei. Nā reira, ngā mihi nui ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.

[Ngati Porou has autonomy over their lands, seas, people, and gods. It is an honour indeed for me to introduce this bill today. It was presented to you some years ago. The pain, debates, and other related activities are complete now and are well documented in this bill. Therefore, huge congratulations to you; well done and good on you.]

I commend this bill to the House.

Hon SHANE JONES (Labour) : I te tuatahi, tēnā koe e te Kaihautū o te Whare, huri noa ki tō tātou Whare, tātou ngā kaitōrangapū e noho tonu nei kia tutuki pai i a tātou ngā mahi whakarite, hai whai mā tātou i tēnei rangi. Otirā, me huri atu ki ngā ūpoko, ki ngā rangatira, ki ngā whāea, ki a koutou katoa kua tatū mai ki Te Upoko o Te Ika, te ūranga o te rā, mai i Pōitikirua, ki te Toka-ā-Taiau huri noa ki te tihi o Hikurangi maunga māturuturu tonu, ā, rere atu ki Te Moana-nui-a-Kiwa mā roto i te awa o Waiapū. Ko koutou ngā kaitiaki, ko koutou ngā kaipupuru o te mauri kei tēnā rohe, ko tā mātou he whakatau, he mihi atu ki a koutou i tēnei rangi.

Hei aha māku te whakahuahua atu i ngā ingoa, otirā, tautoko i te āhuatanga o te reo whakamihimihi i puta i tō tātou Minita mō ō koutou mātua, rātou kua poupou ki te matemate. Tā te mea, hau tetahi i whakatipungia ai i roto i te kāinga o taku tupuna whāea, māku anō mō ngā wāhine e whakahua i te ingoa marae o Te Kawa, he hoa tino tata ki tēnā tupuna ōku, me te mahara ki te wā i tatū ai mātou ki waenga tonu i a koutou, mihi ana tērā hau tupua o roto i Te Tai Rāwhiti ki a mātou ka hinga atu i roto i tana mihi a Tāwhai Tamepō. Nā reira, rātou ki a rātou, tātou ki a tātou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

[Firstly, greetings, Mr Speaker of the House, and throughout our House to politicians who have remained so that we can complete the business well that has been set down for us to pursue today. Indeed, I turn now to the heads, leaders, elderly womenfolk, and all of you who have landed here in Wellington from the arrival place of the sun at Pōtikirua to Te Toka-ā-Taiau around the summit of Mount Hikurangi, where the water trickles down and flows to the Pacific Ocean via the Waiapū River. You are the guardians and the holders of the life-force at that region, and ours is to formally welcome and acknowledge you today.

It is not for me to name you individually but rather to endorse the welcoming sentiments expressed by our Minister in respect of your forefathers who have passed on. Because I was raised in the home of my great-aunt, and for the benefit of the women, I will mention Te Kawa, a very close friend to that ancestor of mine. I recall the time when we arrived amongst you, and during the acknowledgments by a great East Coast ancestor, Tāwhai Tamepō died. Therefore, let the dead remain there among their own and we the living among ourselves; respects and salutations to us all. ]

As I have said in Māori, we acknowledge the presence today of one of the great tribes of Te Ao Māori. I should say that, because they have a great man in this House in the form of Parekura Horomia. They are obviously a very sensible tribe because they sent him back here. I want to acknowledge, as we have said earlier today, the Ministers of the Crown on both sides, whether they be in the time of Parekura Horomia, Dr Michael Cullen, or even stretching further back to Koro Wētere in the days of endeavouring to vest Hikurangi mountain back in the people of Te Tai Rāwhiti, Ngati Porou. They have all made their contribution. Indeed, there has been a recent innovation to expedite the settlement of claims: they are called Crown negotiators. We have one, I think, in our midst, Mr Paul Swain, who, after leaving the Labour Party, found something possibly more valuable to do, and that is represent the Crown in the settlement of historical grievances, i.e., the Ngati Porou one. We acknowledge his presence.

We also have in the audience some survivors of Te Rua Tekau mā Waru, the 28th Māori Battalion, and we also have a host of other soldiers who have been down in the dugouts, and from time to time people have tried to dispatch them to the latrines. I think here of Api Mahuika. Tēnā koe, Api. Your task must not go unmentioned, and your record must not go unmentioned as we give our speeches. Unfortunately for those of you who reach those heady heights in our iwi affairs, your good works do not go unpunished, but we acknowledge your presence here today.

Ngati Porou produced someone whom a number of us Māori members regard as the most peerless of all Māori parliamentarians, Sir Apirana Ngata. It was he who, during the 1937 debate over the ownership of petroleum—if memory serves me correctly—advocated very strenuously that there was a Māori interest in that resource. I rather suspect, as the iwi go forward and turn this settlement into an enduring legacy, that those are the kinds of challenges that the stewards of this settlement will face: how to strike a balance between an opportunity of economic significance, the maintenance of cultural heritage, and also the safeguard of environmental standards. The reality is that as a consequence of the passage of the Ngati Porou Claims Settlement Bill in this House, both sides, working with the Crown, are watching a capital transfer take place. Whether it be in the form of commercial redress, cultural sites, reserves, or, indeed, the actual recognition of interests in the takutai moana, we are seeing something historic today.

There is not a great deal that we can add, more than the fact that it is our duty as Māori parliamentarians to bear witness and testimony to this, so that when others follow on behind us they can be reminded that each generation of iwi leaders, each generation of Crown Ministers, and each generation of Māori parliamentarians have to make their contribution. Those contributions are defined by the challenges of the time, and the challenge of the time for this settlement process has been that it is not possible for current generations of taxpayers in our system, either of society or politics, to meet the full cost and weight of colonialism that fell upon this particular iwi. Dare I say it, that this is an iwi that has given long and valuable service to their fellow New Zealanders, whether it is the Māori Pioneer Battalion, Te Hoko whitu a Tū; the famous 28th Māori Battalion; or their contributions throughout the theatres of war around the world. Indeed, I bump into a number of them on a regular basis at the Manurewa RSA. I shall be encouraging them to go home and get their fair share of the spoils.

This is a day where we should have an element of sadness for those who have gone on, but an element that defines our Māori personality as being appropriately light-hearted. Because what the task ahead represents for those of us who have a life inside Māori politics, whether it is in Parliament or out, is that the real challenge lies in ensuring not so much that the assets are managed well, but that they are grown. To seize growth opportunities is always going to involve haggling, compromise, and a clear plan that enables people to dedicate their capital, but also finds a balance to protect heritage. Nowhere will we find finer carved meeting houses—wharemoko—than on Tai Rāwhiti. Nowhere will we find land that stretches from the mountain right down to the takutai moana than the Tai Rāwhiti. Nowhere will we find people who are very proud of their Ngati Porou ancestry, and never shirk from reminding you of how proud they are!

Ka nui ēnei kōrero ki tēnei reo Pākehā, me mihi atu au ki a tātou i roto i tō tātou Whare; kia kaha, kia ū, kia manawanui. Nā koutou i whakawerawera kia tutuki pai ai ngā wāhanga i whiwhi ai koutou, ngā mihi. Ngā wāhanga horekau i whakaaengia me whakahē atu i a Robert Wahawaha McLeod i te kore o Hone i puta i tēnei rā.

[I have spoken enough in English. I acknowledge us in our House; be strong, be committed, be stout-hearted. You put the effort in to get the parts that you gained well—congratulations. The blame for the parts not agreed upon must be with Robert Wahawaha McLeod for Hone not making it today.]

They have had a number of fine negotiators, and one that I should mention is Robert McLeod, who, I am told, unfortunately could not make it; Whaimutu Dewes, working with Api Mahuika; and all their supporters, because it has not been easy.

Kia tau ngā manaakitanga ki a koutou, e ōku huānga, tuākana, tēina i roto i Te Tai Rāwhiti. Nā, i roto i te pono o te ngākau, te manawa roa, te whakawerawera ka tutuki te rōanga ake o ngā moemoeā me ngā tūmanako. Ko tā mātou he tautoko i a koutou, tēnā tātou, kia ora tātou katoa.

[Look after yourselves, my relatives, elder and younger siblings, living down the East Coast. Long-term dreams and aspirations will result through faith, resilience, and effort. Our part is to support you. Congratulations and salutations to you and us collectively.]

Hon CHRISTOPHER FINLAYSON (Minister for Treaty of Waitangi Negotiations) : I too stand to acknowledge the people of Ngati Porou, and especially those who have travelled from Tai Rāwhiti and are here in the galleries today to listen to this the third reading of the Ngati Porou Claims Settlement Bill. I acknowledge them, and all of those from Ngati Porou who have worked so very hard to make this day possible. I acknowledge the many Ngati Porou who are no longer with us who provided leadership and inspiration to Ngati Porou negotiators and their people. In saying this, I too want to refer to the great Sir Apirana Ngata, who was such a distinguished member of this House, and I am sure he would be very, very pleased to see the third and final reading of this bill. I also want to mention Sir Henry Ngata, who died only recently. Some years ago, shortly before his death, I was in Gisborne on a hui to deal with the foreshore and seabed legislation, and I will never forget his presence—his overwhelming presence—and his utterly principled position on that particular topic.

The Ngati Porou negotiators have done Ngati Porou proud. Throughout their dealings with the Crown they have conducted themselves with honour, with dignity, even in very difficult times. I am so very pleased that many of you are able to be here today to witness your Treaty settlement passing into law.

This bill settles the Treaty grievances of Ngati Porou. In the bill, the Crown formally acknowledges its breaches of the Treaty, offers an apology, and provides cultural, financial, and commercial redress. The people of Ngati Porou have waited a very long time for this day. After many years of preparation, formal negotiations began in 2008. The Crown recognised the mandate of te rūnanga in April of that year. Negotiations with Te Haeata—the negotiation’s subcommittee of te rūnanga—commenced in July 2008. A non-binding, high-level agreement outlining key elements of financial and commercial redress was signed by the Crown and Ngati Porou on 23 October 2008. After a period of robust negotiations a deed was initialled in October 2010. During November and December of that year te rūnunga undertook a ratification process for the deed, and the proposed post-governance entity. The work of the negotiators was acknowledged and endorsed by the people. Those who voted, voted overwhelmingly to ratify the settlement. The Crown and Ngati Porou signed a deed of settlement on 22 December 2010, and since then both parties have worked together constructively as their legislation has been progressed. The passage of this bill is the final step, which will enable the Crown to provide settlement redress to Ngati Porou.

I know that most of the elected representatives of the governance entity are here today. I know you have achieved a lot, including your inaugural AGM in February this year, and I wish you very well in your endeavours. The people have put their faith and trust in you, and I am confident you are going to do what is best for the iwi.

The historical grievances relate primarily to the Crown’s failure to honour its Treaty promise to respect Ngati Porou rangatiratanga over their own affairs. The Crown imposed land tenure reform on Ngati Porou, which deprived iwi members of collective control over their land and made it difficult to use their land for economic development. This has helped make the East Coast one of the most socioeconomically deprived regions of New Zealand.

Despite the Crown’s failure to honour its Treaty promise, and the resulting deprivations, Ngati Porou have played a very significant role in a number of aspects of New Zealand’s life. One aspect in particular I want to mention is the long and proud record of service in New Zealand’s defence. This has not come without very tragic consequences. The immediate and long-term consequences for Ngati Porou of the Second World War were that every Ngāti Porou whānau had members who either did not return home, or returned badly scarred by their war service overseas. Some family names, and even family lines, no longer exist because the last representative died as a result of the war. This resulted in the loss of many present and future Ngati Porou leaders. On behalf of all New Zealanders, I thank Ngati Porou for the sacrifices they have made for our country.

The bill gives effect to the undertakings by the Crown in the deed. The reconciliation redress includes an agreed historical account, the Crown acknowledgments and apology, and the naming of New Zealand Defence Force scholarships in higher defence training awarded to people of Ngati Porou descent. The cultural redress package includes the vesting of sites of cultural and historical significance, and a strategic partnership with the Department of Conservation over specific public conservation lands within the Ngati Porou area of interest. I am very pleased also that as Minister for Arts, Culture and Heritage, I can say that we are working together with Ngati Porou on the long-overdue Māori Battalion museum in Gisborne. In that respect, I acknowledge that wonderful New Zealander—I would have to say after Parekura Horomia, and I had better say Hekia Parata, my favourite “Ngati Porouvian”—Nolan Raihānia, a young member of C Company who fought for his country in several theatres of war, came back to New Zealand, made his contribution, and is now the esteemed chair of the rūnanga. There is also redress designed to facilitate good working relationships between Ngati Porou and the Crown, and that includes protocols with Government departments, a letter of commitment with Archives New Zealand, the National Library, and Te Papa Tongarewa to facilitate the care and management of Ngati Porou taonga, and a commitment by the Crown and Ngati Porou to develop a relationship accord to work together to address contemporary issues within the rohe.

Then there is the financial settlement of $110 million, comprising $90 million in financial and commercial redress, and $20 million in cultural and historical redress, and redress over Crown properties, including licensed forest land. Mr Shane Jones said it so well—and I have said it at other times during the day—redress can never fully compensate for what has been lost, but, having acknowledged that, the settlement given effect by this bill will provide Ngati Porou with a platform for future growth.

There are so many people who have contributed to this settlement over the years. I acknowledge the contributions by my predecessor Dr Michael Cullen to the early stages of the negotiations. I of course acknowledge Mr Horomia, who as I have said in other debates is always so helpful to have a quiet chat to about issues. I also acknowledge my ministerial colleagues, in particular the Minister of Māori Affairs, the Minister of Conservation, and the Minister for Land Information.

I want to acknowledge the valuable support and contribution made by the work of many Government officials and departments who contributed to this settlement. I particularly want to place on record the wonderful work by Paul Swain, who was my Crown negotiator. He did such a wonderful job that he has been press-ganged into other negotiations. Most important, I want to acknowledge the hard work and commitment of Ngati Porou, particularly those from Te Haeata who negotiated this settlement. I particularly mention my other favourite “Ngati Porouvian”, Dr Apirana Mahuika. In fact, I should have mentioned him earlier, and I apologise. He is a great New Zealander. I have known him for over 20 years and I always enjoy working with him. The dedication and determination of the negotiators has been absolutely vital in the path towards achieving settlement.

So I wish Ngati Porou all the very best. I acknowledge, of course, when I look at today’s Order Paper and see item 53, Ngā Rohe Moana o Ngā Hapū o Ngāti Porou Bill, that we have some unfinished business. I think my first task after becoming Minister for Treaty of Waitangi Negotiations was to have to tell Dr Mahuika and the team that this bill would have to be put on hold while we looked at the foreshore and seabed legislation, but members of the iwi will be pleased to know that we have had a number of meetings. The new legislation has been passed, and it is my sincere hope and, indeed, expectation that this legislation will be progressed in the very, very near future.

So congratulations once again. Thank you to those who have made such a significant contribution. I look forward to seeing Ngati Porou continue to grow and develop and make those wonderful contributions to the country in the years to come.

Hon NANAIA MAHUTA (Labour—Hauraki-Waikato) : Ā, tēnā koutou. Tēnei e tāpiri atu i aku mihi ki ērā i waihotia i mua i te aroaro ki a koutou Ngāti Porou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ki ngā kaumātua, ngā whaea, ngā kuia, koutou katoa e hāpai nei i tenei o ngā hiahia, kia tutuki pai tēnei kerēme, ka nui te mihi atu.

[Greetings to you collectively. I add my acknowledgments to those placed before you, Ngati Porou; salutations and acknowledgments to you. I congratulate you, elders, aunts, old women—indeed, all of you who elevated the notion that these aspirations in respect of this claim be achieved well.]

It gives me great pleasure to be able to join with speakers before me and support the third reading of the Ngati Porou Claims Settlement Bill. I was thinking in some regards as to how to approach this speech today because we have had four preceding settlements, and the hope and opportunity that comes from a settlement process is very real. But we are having a very different conversation here with Ngati Porou because this settlement is, in part, a continuation of a conversation and a relationship that has been well established. This is a sophisticated, smart, and strategic settlement in that not all the issues for Ngati Porou have been resolved. So it will lock future Governments into a continued relationship of having to work with Ngati Porou to achieve the best outcomes in that area.

I was reminded of some sage advice that was given to me by a kaumātua when I came into Parliament. He said to me: “Remember, kōtiro, when you get up and speak on a kaupapa that is a Māori kaupapa, you must be able to whakapapa to that kaupapa.” Do not get up and say something if you do not know anything about it—that is what he was telling me.

I thought that on this particular issue the footprints of Ngati Porou have definitely left a deep impression on contemporary New Zealand history. When I think about that I think about the bust that is at the front of the Grand Hall, and as you walk past that bust you cannot help, as a parliamentarian and certainly as a Māori parliamentarian, to be inspired by the leadership of Apirana Ngata and what he sought to achieve in his lifetime. I make mention of that particular point in history because were it not for Apirana Ngata and his relationship with Te Pūea, I am sure our fate may have been very different.

I want to highlight three important strategic and significant contributions of Ngati Porou that have endured to this day and have certainly left an impression with my people. Firstly, there is the contribution of the 28th Māori Battalion and that legacy of being a proud fighting people, and being able to contribute towards the effort to preserve and protect who we are as a country, as a nation, for the benefit of our people and our citizens here in Aotearoa.

The other contribution was really in my mind where Tā Apirana Ngata had a deep impact on Te Pūea, my ancestor, and that was around land development. I mentioned earlier that we are having a very different conversation with Ngati Porou because, unlike many other iwi, they do know what it is to develop their lands, have an economic base, and look after their own people.

The third important contribution was in the area of cultural restoration—our language and our taonga. We see very much in the components of this settlement those significant historical contributions being reflected in this settlement. That is why it is a sophisticated, strategic settlement, in my mind, and I am sure a lot of iwi will be looking at how they realise the gains from it.

But here it is at a fine point. In Ngata’s relationship with Te Pūea, he impressed on Waikato the importance of self-sustainability through land development. Indeed, my father used to holiday in Waiuku, in one of those places where Te Pūea was trying to get land development back under Ngata’s times, in the late 1920s, and my dad can remember going to the farm that he worked on, that Ngata and Te Pūea had established. The other part was the importance of strategic political relationships. It would be true to say from our telling of history that Te Pūea’s own relationship, certainly with the powers that be of the day, were reinforced because of her personal relationship with Ngata, and it endured beyond their personal relationship.

The third really important element was education. Many other iwi can tell this story, but I think Ngati Porou tells it particularly well, and that story is about the importance of education underpinning successful and enduring leadership for the future, and that, in itself, I think, is a huge legacy. Prior to Te Pūea’s relationship with Ngata, there was a huge campaign against going to schools, because of our experience during the 1860s, and it was only with the relationship with Ngata that Te Pūea embraced the fruits of education. Indeed, had that not happened, my father would not have been sent to Mount Albert Grammar School. So I do have a lot to be grateful for in terms of Ngati Porou’s legacy of leadership and how it has impacted on me, and that is really how I whakapapa to the conversation that is being continued here today.

This is a great settlement, in my view. There are real opportunities for other iwi to learn from what can be achieved in areas like the letter of commitment and what is being tried around the cultural redress aspects of it. I look forward to the realisation of what I am sure will be a dynamic regrouping of Ngati Porou histories, traditions, and taonga in some very unique ways for the benefit of future generations.

The other, I guess, innovation that through the Treaty settlement process was something we grappled with was that because the direct negotiation process cut across the Waitangi Tribunal hearing phase, and hearings were suspended, throughout the submission process we pointed to the airing of grievances opportunity, and how very real it is for iwi and people who have a historical grievance to tell their story. This is a particular innovation that has not been seen in any other settlement.

I certainly want to highlight that throughout the hearing of submissions it was very important, in some shape or form, to give some prominence to people being able to air their own particular grievances, so that their history could be told. Far be it from me to say the level of hurt that was felt during the submission process; I am only highlighting, really, that this is an innovation, and could be one that could endure going forward, as well, for other settlement models.

The other unique innovation, I think, which really ties again to how strategic Ngati Porou is, around the skills value-add that they can derive from the Crown, is in these unique Defence Force scholarships. We all know in our own iwi that we would love to take those 10 percent of my cousins who may not do so well at school, but could do really well in the police force and the defence forces; and opportunities like these, I think, will be looked at very keenly, to see whether they can afford more tangible ways of turning lives round but making a great contribution to our country, and producing great leaders.

I want to thank the Minister for Treaty of Waitangi Negotiations, and former Ministers from Ngati Porou, who all had a hand in this in one way or another, I am sure, for presenting this kind of a settlement to the House. It is an important day today but, as I say, we are at a different part of the conversation with Ngati Porou, as a Parliament, from where we are with some other iwi. What we need to be able to say and promote—nā te mea, ēhara te kūmara e kōrero mō tōna ake reka [however, it is not for the sweet potato to say how tasty it is]—is that where there are exemplars, we should be embracing and pushing and ensuring that they can continue to be exemplars. Where there are issues where lessons can be learnt, let us share that experience so we do not recreate the wheel.

He iti noa tēnei nāku, hei tuitui ki te whāriki kōrero i waihotia i mua i te aroaro. Nō reira, ki a koutou katoa i tēnei wā, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora mai tātou.

[This contribution from me is but a small one to be woven into the fabric of the contributions put before you. Therefore, acknowledgments, salutations, and congratulations to you and to us all.]

DENISE ROCHE (Green) : Tēnā koe, Mr Speaker. Ki ngā tangata whenua o Ngati Porou te rā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

[Thank you, Mr Speaker. To the local people of Ngati Porou, fond greetings, acknowledgments, and salutations indeed to all of you.]

The Green Party recognises that this is an extremely important moment in your long and vibrant history within Te Tai Rāwhiti and Aotearoa. We recognise the sense of achievement that must accompany what is a significant settlement for this iwi. Like our colleagues across the House, we wish to acknowledge the people who have worked on this settlement, the people from Ngati Porou, the people from the Crown and the Waitangi Tribunal, and all those who for generations have contributed time and effort and their stories and their lives to creating this bill, the Ngati Porou Claims Settlement Bill, today.

We know the redress that is needed in the rohe, and that Ngati Porou have many plans and dreams that are coming closer to fruition. We have to place on record our concerns about the cross-claimants who have spoken to us of their marginalisation from this claim process. We cannot ignore them, and we have stood in this House to support this settlement. We have also stood in this House to support their right to challenge and to be heard. It is the Crown processes that divide and manipulate, but there is no escaping the contradictions. So, hard as it is, we think it is important to acknowledge the issues and not pretend that the processes the Crown dictates have advantaged the smaller natural groups of self-determining hapū.

However, having said that, I need to return to the reasons for this claim. It may not be the same story as the raupatu in Taranaki or the theft that occurred in Waikato, which is where I come from, but each claim tells its own extraordinary story of the mechanics and the strategies of the mutating virus of colonisation in achieving access to land and resources from ngā tangata whenua o Aotearoa. The Crown compulsorily acquired land from Ngati Porou on more than 2,000 occasions. That is a simple statement, really, but actually it is about 2,000 incidents of outrage, dispossession, and damage. That is what is being recognised today, and that is what is being addressed in part.

My colleague Catherine Delahunty, who could not be here today, explained in her speech in the first reading of this bill that she saw at first hand that damage that continues, when she was a beneficiary advocate at Ruatōria. She explained that on one of the trips to Ruatōria they were invited to stay the night at Waiōmatatini by descendants of your great ancestor Sir Apirana Ngata. She described sleeping in the corner of the room of that remarkable house, from that remarkable whānau, and looking out over the river flats and imagining the leader coming home from Parliament, tired from the battle for the best interests of his own people. And so it has continued. So you have continued.

The settlement is worth $110 million and 6,000 hectares, plus cultural redress and recognition across Ngati Porou rohe. It is the second-largest single deal in the history of Treaty settlements, and I agree with what my esteemed colleague Nanaia Mahuta has just said about the importance of the historical strategic alliances that have been built up over the many decades. There are many ideas and plans to use this wisely in support of the people. We look forward to those benefits being available at last to the people in the broken houses in Tokomaru and the people who are jobless beneficiaries without transport, credit, or opportunities in the back country between Te Puia and the cape. My colleague Catherine Delahunty met many of these people as an advocate, and they are still rich in culture and rich in te reo, language, and history. But they did not have the same material privilege that many of us, and in fact many of us here in this House, take for granted. They did not have their young people, who were mainly away working, the elders, and the very young. They want their community back, and they want it to be a shared well-being. My best wishes and our best wishes go to them all.

Ngati Porou is a magnificent country, and we acknowledge that some signed the Treaty and some felt no need, but my wish is that this somewhat controversial but very hard-won agreement will enhance the whenua, protect the moana, and restore the wairua of the people. We congratulate you. We wish you well, and we will be supporting this bill. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

Hon ANNE TOLLEY (Minister of Police) : I feel privileged to stand here in this House today as the MP for East Coast for the third reading of the Ngati Porou Claims Settlement Bill. The territory covered by this bill is the area from Pōtikirua Point to the place of the stone in the centre of the Tūranganui River, which runs through the centre of Gisborne and forms a large part of the diverse East Coast electorate.

This is a unique day in Parliament, and I think it is fitting, then, that Ngati Porou form part of this very unique experience. As I look around the gallery I see many, many familiar faces who have made the trip down from Tai Rāwhiti to celebrate this third reading and the closure of one part of the Ngati Porou story today. Can I acknowledge Dr Apirana Mahuika sitting up there. Can I acknowledge His Worship the Mayor Meng Foon—I see him in the gallery—and his councillor Bill Burdett. But there are many, many more up there, and, of course, they bring with them the spirits of those who have gone before, who would have loved to be here today to celebrate the settlement of this Ngati Porou Claims Settlement Bill.

Ngati Porou is the second-largest iwi in New Zealand, with 72,000 members, 58 hapū, and 48 marae, and they are spread far and wide. Many of them make it here to Parliament, and we are pleased to have them. In fact, I was in Christchurch last year, following the earthquake, meeting with some Ngāi Tahu there and talking about how we would be helping them with some of the kōhanga reo that had been badly damaged in the earthquake. They informed me that there were more Ngati Porou living in Christchurch than there were up on the East Coast. I do not know whether that is correct, but it does indicate the difficulties of the area that we all come from, which is quite remote in New Zealand. The last couple of weeks have shown us just how remote we are, when first we lose our roads and then we lose our rail. But I admire Ngati Porou for recognising what could be a disconnect between some of their people. Of course, the iwi themselves recognise ahi kā, the people who remain at home, and Ngati Porou kei te whenua, those who reside outside of the tribal lands and are seeking to make their way in the world.

Ngati Porou has a proud history of working with the Crown to preserve the New Zealand way of life. Many Ngati Porou fought in World War II in the Māori Battalion. Ngārimu VC, the first Māori New Zealander awarded a Victoria Cross, was, of course, of Ngati Porou descent. And their spirit lives on not just in the stories and the recognition of their valour but also in the Ngārimu VC and 28th (Māori) Battalion Memorial Scholarship Fund Board. I had the privilege to chair that board for 3 years as the Minister of Education. We worked hard to embody the mana and the tikanga, despite some very rigid legislation.

When I read this not insubstantial bill here on the Table of the House, for me there are one or two paragraphs that stand out that I would like to read: “The Crown acknowledges that, despite Ngati Porou fulfilling its Treaty obligations, the Crown has breached the Treaty of Waitangi and its principles in a number of respects. The Crown also acknowledges that, despite Ngati Porou’s significant contribution to New Zealand, it has failed to address the longstanding grievances of Ngati Porou in an appropriate manner, and that recognition of Ngati Porou grievances is long overdue.” For me, that embodies the work that has gone in over the years to bring us to this point.

There is one other part that I want to read out. It was interesting that my colleague Nanaia Mahuta referred to education and Ngati Porou, because there is a paragraph here where the Crown “acknowledges the significant harm Ngati Porou children suffered by being punished for speaking their own language in Crown-established schools for many decades. It also acknowledges that the education system historically had low expectations for Maori academic achievement, and that the educational achievements of students in East Coast schools have lagged well behind those of other New Zealand children.” We all wish that that story could have changed throughout New Zealand, because I believe, after 3 years as Minister of Education, that there still are low expectations for Māori children in our schools.

However, I believe that what Ngati Porou have done with education reflects their long struggle and their long focus on the way ahead for their people. In particular, can I acknowledge Dr Apirana Mahuika, who I think is a great leader. He is a man who is constantly looking forward at how he can ensure that Ngati Porou people get the very best out of everything that modern New Zealand has to honour. The education programme that was put into place and overseen by Ngati Porou over the last years has reaped enormous rewards, to the point that when the Education Review Office went in and had a look at those schools last year there was hardly a school that had not made significant improvement in focusing on the achievement of their children. I think that that is a great testament to not only the leadership of the iwi but the commitment of the families, the teachers, and the communities to ensure that every opportunity is given to Ngati Porou children for the future.

I am delighted to stand as the local MP to welcome all those who come from Tai Rāwhiti to this House to celebrate the end of this particular journey, knowing that it is just the beginning of the longer journey in the partnership between the Crown and Ngati Porou. Kia ora tātou.

BRENDAN HORAN (NZ First) : New Zealand First asked for these settlement bills to be read in the bright light of day so that all of New Zealand could gain a greater understanding of each grievance and the process, and to witness the settlement. In many settlements, iwi are given land in a ceremonial fashion and then return it. They have been more than reasonable so that awareness is gained, apologies are accepted, and a commitment to move forward into the future is understood and undertaken.

We have seen four prior settlements today, and in earlier speeches I have referred to the opportunities afforded iwi with financial settlements. But let no one in this House or anywhere in New Zealand believe that money is being thrown at Māori. The total amount paid out to all Māori tribes is not billions; in fact, it pales in significance when compared with asset sales and the $1.7 billion South Canterbury Finance bailout. It may surprise you that the total amount of settlements in the history of New Zealand to date is less than $1 billion; it is $955 million. Having said all of that, I am sure that no one would begrudge a little money going to our East Coast National Provincial Championship team, who, I am told, have endured the presence of Parekura Horomia for many years.

I would like to point out to iwi with new finances that there is a powerful tool on our doorstep that can revolutionise the retraining and upskilling of our people with new skills and competencies. The biggest convergence that the world has ever seen is about to happen, and that is broadband power coming together under the same umbrella as browser ubiquity. That convergence will bring about change in human behaviours in the new education systems related to that convergence. The social infrastructure of whānau, hapū, and iwi advantages Māori for the new broadband literacies that will be required to trade and operate successfully in the new commercial world. I look forward to seeing intergenerational learning, intergenerational caregiving, health, and support systems, and intergenerational and cross-iwi networks.

New Zealand First offers congratulations to Ngati Porou on the culmination of a journey where reparation was first sought during the Muldoon Government. It has been a long, gruelling journey, and there have been many difficulties of varying nature—one being communication because of the relative isolation of what some would say is the most beautiful part of New Zealand. Our East Coast roads are not like the smoothly travelled highways of Auckland, and journeys can often be delayed due to slips, such as the one currently blocking the Waioeka Gorge, which is the main route from Gisborne through to Whakatāne and on to the port of Tauranga. There is, of course, the coast road, but you only have to see a logging truck coming at you from round a blind bend as you are travelling from Tōrere through to Te Kaha to know how scary that can be. I know the East Coast well through my fishing and surfing sojourns, as I grew up in Whakatāne, but if you have never been on this stretch of coastline, you are missing out. It is amazing, and you only have to see the children fishing, gathering kai moana, and riding horses around bareback to know what a special place and what a special piece of country this is, and also a slice of Kiwi life that is precious.

Another major challenge for Ngati Porou was the cost of World War II—the shocking loss of so many promising young Māori from the 28th Battalion, or the Māori Battalion. This war deprived Ngati Porou of many future leaders, who gave their lives for our country so far away from their East Coast shores. In 2008 I had the privilege to be present at Te Poho-o-Rāwiri Marae for the launch of the book on C Company written by Monty Soutar. It is a wonderful account of the mana of Ngati Porou and the soldiers of the Māori Battalion. Modern New Zealanders know of Corporal Apiata VC, but I want every member in this House to remember the peerless hero of the Māori Battalion, Ngati Porou’s warrior son, Te Moananui-a-kiwa Ngarimu VC, and let no one doubt the ethic of service that this tribe has shown to fellow New Zealanders. And it was the giant of all Māori parliamentarians, Sir Apirana Ngata, who characterised the efforts of his tribe and the battalions as being the price of citizenship.

I would like to remind us that this tribe not only have affection for their land but they have a mighty river, the Waiapū. Settlements are not only about economic opportunity but a chance to improve Māori participation in natural resource management. I look forward to the implementation of the vision and strategies that Ngati Porou leaders have for their tribe.

Ngati Porou are no strangers to New Zealand First. [Interruption] I am listening to my fellow members, and in keeping with their encouragement to be modest—and like the kūmara that never boasts of its sweetness—we are proud to support the elders, the chiefs, and all the leadership in their strategies to lead the tribe forward, to benefit not only Ngati Porou but the entire East Coast and the greater New Zealand. Kia ora.

MOANA MACKEY (Labour) : Ko Hikurangi te maunga, ko Waiapū te awa, ko Ngati Porou te iwi. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

[Hikurangi is the mountain, Waiapū is the river, and Ngati Porou are the people. Greetings and acknowledgments to us all.]

I am extremely proud to be a member of this House on this historic day of the passing into law of the Ngati Porou Claims Settlement Bill. This bill recognises and addresses those grievances and settles the historical Treaty of Waitangi claims of Ngati Porou, which are significant and longstanding. The historical grievances are the direct result of the Crown’s failure to respect Ngati Porou’s rangatiratanga. The Crown-imposed significant land tenure reform on Ngati Porou has meant that the East Coast does remain one of the most socioeconomically deprived regions of New Zealand, despite the significant efforts and achievements of the people and the rūnanga of Ngati Porou thus far. Although it is not possible to fully compensate Ngati Porou for the losses and grievance suffered, as the Minister of Māori Affairs has said, the redress in this bill seeks to recognise the longstanding cultural and spiritual association that Ngati Porou has within our region.

This Treaty settlement is—in true Ngati Porou style—innovative, strategic, and at all times carried out with the famous Ngati Porou modesty. It includes the vesting of sites of cultural and historical significance, a strategic partnership over public conservation lands, a financial settlement, a relationship accord between Ngati Porou and the Crown, and much more. But as others have done, I want to particularly mention the inclusion of recognition of Ngati Porou’s military service. No family has been left untouched by the enormous contribution Ngati Porou men and women have made to the military efforts of Aotearoa, and I want to acknowledge them today. But what we must ensure is that these strategic relationships and partnerships are real and enduring and that they do not disappear or fade away after an initial burst of enthusiasm on behalf of the Crown and its entities. But I am confident that the Ngati Porou Claims Settlement Bill will provide the base for a continuing productive and mutually respectful relationship with the Crown.

I want to acknowledge the work of Te Haeata, the subcommittee responsible for the supervision of negotiations, and the work of the negotiating team. Te Haeata is, indeed, an appropriate name, given the new dawn this Treaty settlement heralds for the people of Ngati Porou, and I look forward to the continuing cultural and economic renaissance of Ngati Porou following this settlement. It is important to acknowledge the work of Te Rūnanga o Ngati Porou thus far. As part of the post-settlement process, the rūnanga will also pass over $50 million worth of agricultural, social, and cultural assets built up from practically nothing over the last 25 years. Collectively these assets already employ 300 people in our region. And as a scientist, I welcome the work that is under way on post-settlement initiatives. These will potentially include, firstly, a science, technology, and innovation unit to work with universities to find more efficient and profitable ways of managing farms, aquaculture and fisheries, and to turn round the historical relative underperformance of Māori assets. Māori in general and Ngati Porou in particular have found it very difficult to access mainstream research funding from central government. Government science and innovation strategy documents do not acknowledge the particular needs and interests of the Māori economy. Changes need to be made to ensure Māori applicants’ equitable access to mainstream science and innovation funding, not just small carved-off specialist pots of money.

They also potentially include the development of a science syllabus, which will prepare students for work for the tribe in the future. They include the establishment of a school of excellence focused on tikanga and reo and an associated sporting academy. And they include housing and alternative education initiatives. These are all initiatives that will make a significant difference to the economy and to the people of Ngati Porou. I note that an online poll on the www.tehaeata.co.nz website shows that 74 percent of respondents said employment should be the priority for Ngati Porou. So I particularly welcome the comments from the Te Rūnanga o Ngati Porou chairman, Dr Api Mahuika, when he reaffirmed that post-settlement decisions will focus on people, not just the financial bottom line. As we grow our assets and our economic activity, we are going to need the people with the skills to look after those assets. And I could do no better than to read this quote from Dr Mahuika: “We have to develop ourselves at home because if you can’t keep the home fires burning and if you can’t keep the sentiment of your people and the tikanga that they belong to—then you lose them … and we don’t want to lose them because they are the repositories of our history, our knowledge, our tikanga and our reo.” Kia ora, uncle. We must do everything we can to give our young people opportunities at home, not in Australia.

I want to mention one last thing. Today is a significant step forward for the relationship between the Crown and Ngati Porou. But that relationship is holistic and not limited solely to Treaty settlement processes. The Crown must treat the relationship as one of ongoing mutual respect in practice as well as in word, and in regard to recent activities and processes embarked upon by the Government in relation to oil and gas exploration off the East Coast, the Crown fell seriously short of its obligation under that relationship.

So it is an honour to speak today. I want to congratulate all those who have worked to get us here today, especially the many who are no longer with us. Today marks a new dawn for the people of Ngati Porou. Kia kaha. Kia manawanui. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora mai koutou katoa.

HONE HARAWIRA (Leader—Mana) : Tēnā koe, Mr Speaker. Hoi anō, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa e Ngati Porou, koutou i haere tawhiti mai ki roto i tō tātau Whare i te rā nei. Me mihi atu ki a koe e te matua e Tāmati, koutou ko ngā rangatira o tō tātau ao Māori i kawe atu i te aroha ki te whānau o te Kingi o Tonga i tērā rā. Koutou ko tā mātau Minita anō hoki. Nō reira, i haere koutou, ā, kua hoki mai nei ki roto i a mātau i te rā nei. Hari ana te kite i a koe. Nō reira, ngā mihi, ngā mihi, ngā mihi ki a tātau.

[Thank you, Mr Speaker. I extend acknowledgments, salutations, and congratulations to all of you of Ngati Porou who travelled from afar to be here in our House today. I acknowledge you, elder Tāmati, you and our leaders of Māoridom who accompanied our Minister as well the other day to express our sympathy to the family of the King of Tonga. Your entourage went and has returned today to be with us. How wonderful it is to see you. And so fond salutations three times over to us.]

I was listening to one of the earlier speakers talk about ongoing bills, etc., establishing a lock between the Crown and Ngati Porou—as if anybody from any other tribe thinks that Ngati Porou has not already got a lock on the Government. Hekia on that side, Parekura on this side, my whanaunga up there Stephen Īhaka wanting to put his hand up for the Greens, is it, Stephen? And I understand Herewini is wanting to stand for United Future. Me mihi atu. I do not think you are going to lose any relationship with the Government there, Api. Your situation is safe for many generations to come.

Hoi anō, hara i te mea kia ’hakapau kōrero i te mea mōhio ana au kei konei a Parekura me Hekia hei whakaoti i wā tātau kaupapa i te rā nei. Nō reira, me mihi atu ki a koutou.

[However, it is not because to continue talking is a waste of words, but rather because I am aware that Parekura and Hekia will cover our matter off today. So I am merely acknowledging your presence.]

Just one thing. Parekura promised me when I came into the House that if I supported this Ngati Porou Claims Settlement Bill right to the end he would ensure that I got a bach in Tolaga Bay. I came into the House today to ask him whether or not that clause is in the bill and he said: “I think some of my relations have put a casino there already.”

Hoi anō, hari ana au kia tae mai me te mōhio anō hoki koutou, ’hakoa ngā piki, ngā heke i roto i a mātau, i roto i tēnei Whare, e tū kotahi ana ngā mema Māori hei tautoko i te kaupapa, kia whakahokia ngā mana ki ngā iwi. Tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātau katoa.

[However, it pleases me to be here. You need to be aware as well that despite the ups and downs we experience here amongst ourselves in this House, Māori members stand as one in supporting policy whereby autonomy is returned to tribes. So salutations, acknowledgments, and good wishes to you collectively and to us all.]

Hon PAREKURA HOROMIA (Labour—Ikaroa-Rāwhiti) : Ko Hikurangi te maunga, ko Waiapū te awa, ko Ngati Porou te iwi whānau rua. Te rere haere atu te awa o Uawa, e tae kaha i te moutere o Pourewa. I reira kē e tū atu te waka o Hinematioro. E whakahoki atu te kitenga o Te Whakatātare, ki te whare o Ruakapanga i te taenga o Te Kani, peka ana ki te wānanga o Te Rāwheoro ngā karangatanga o Rangiuia, tihei mauri ora.

E mihi kau ana i a koutou, ngā koroua, ngā kuia o te kāinga, mai i Tikirau ki Te Toka-ā-Taiau. E rekareka atu i te kite atu i a koutou e tae atu i konei mō te oti pai nei. Ahakoa ngā piki ngā heke. E whai atu, e whai kaha atu koutou. E mōhio atu tātau mō rātau e rere atu, e kore e konei. Ahakoa e kore e konei, e mōhiotia atu ko wētahi o rātau, he mahi whārikitia mō tēnei otinga. Nō reira, tēnā koutou.

Te pāpā e Apirana tēnā koe. Tā Tāmati, e mihi kau ana. Ki a koutou o ngā tokotoru tapu e noho i mua rā, a te pāpā a Barlow, Uncle Noel, Tāte, e tino mihi atu i a koutou. Tāhia koutou. He whakaaro mō rātau, e kore e konei. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātau. E Ming, tēnā koe. He nui atu o ngā kōrero mō ngā Hainamana e tae atu i konei i tango whenua. Kaua koe e haere kaha atu i reira. E Herewini, ana koutou katoa. He tino kaha atu koutou. Tēnā tātau.

[Hikurangi is the mountain, Waiapū is the river, and Ngati Porou is the tribe on both sides of the family. The canoe sails on the Uawa River. It reaches Pourewa Island, where Hinematioro’s canoe was. When Te Kani arrived, Te Whakatātare was taken back to the house of Ruakapanga and then went to Te Rāwheoro, the traditional school of learning; to the descendants of Rangiuia, behold the breath of life.

I salute you, the elderly men and women from home, from Tikirau to Te Toka-ā-Taiau. It is wonderful to see you here for the completion of this bill. You have pursued it with strength. We all know that those who have passed on are no longer with us. Although they are not present, it is well known that they laid the groundwork so that this bill could be finalised. And so I thank you.

To my Uncle Apirana, greetings. Greetings, Sir Tāmati. To the sacred trio sitting in the front—Uncle Barlow, Uncle Noel, Tāte—I congratulate you. Our thoughts are with those who are no longer with us. And so I salute you. Greetings, Ming. There has been a lot of talk about the Chinese coming here to take land. Do not go there. To Herewini, and to you all, you are all strong. Thank you. ]

The only thing I ever promised Hone Harawira was a mamae during duck shooting season. [Interruption] And I hope that instead of shooting mallard, they try to shoot him.

Can I say seriously that this is a wonderful day to celebrate. We have done five settlements today, and it attests to the seriousness that some of us try to ensure is imbued through that great statement of nationhood. I want to recognise the Minister of Māori Affairs, Dr Sharples, and, especially, Chris Finlayson, the Attorney-General, who defended his right not to say anything yesterday. But I want to thank Chris for his effort, and to remember my colleague Michael Cullen, and Mita Ririnui, and all of those who had something to do with this. I want to especially recognise my very close cousin, who has good blood in her, Hekia Parata, the Minister of Education, and to say that I am very proud of her being Minister of Education, even though at times we may disagree.

The redress is here. Everybody has read it. There are a whole lot of things in here that will make life better for our people. There certainly have been struggles. One of our tūpuna—we have a whole lot of chiefs and chieftainesses in Ngati Porou nō Tai Rāwhiti—was Te Kani-a-Takirau, who was a relation of my tupuna. He was well known. He hīkoi-ed to Pūkawa in November 1885 to try to ensure that unity was true and proper amongst Māori leaders. In all that he pervaded over Ngati Porou, he lived with the great people of Hauiti, and I want to remember that today.

Tribes are not too unlike Pākehā Christian churches. They have the same God and the same goal but they differ at times. And that is what Treaty settlements seem to be, to me. You want a good outcome, and there is a good outcome here for our tribe. I am of Ngati Porou descent, and my nanny said to me when I used to roam around on the road—she was from Te Horo—“Whatever you do, e hoa, don’t tramp on any Māori’s neck, whether it is down in Te Wai Pounamu or up in Ngāpuhi.” I said: “Why is that, Nan?”. She said: “Because you might be tramping on your own neck.” Whakapapa is a great thing, as my colleague Nanaia put forward about the mahi between Te Pūea and Apirana Ngata.

I took umbrage. I have really warmed to the Minister—the Attorney-General, the Minister for Treaty of Waitangi Negotiations. He said a few great things today about finishing the Maniapoto settlement, building the whare for the 28th Māori Battalion, and ensuring that the rest of the Ngati Porou settlement will be done in this sitting. I think that is what he was leading up to, and I want to thank him for that, and I look forward to it. He made a bit of a faux pas in suggesting that Ngati Porou were sluggish in economic development. I want to tell you that Tā Apirana was way ahead of his time. He gave Taranaki the first 12 cows. They have forgotten about that now that they are the big shareholders in Fonterra. He built a dairy factory. He was ahead of his time.

Then this damn Kāwana legislation convinced our people in the late 1940s, 1950s, and 1960s to pack their gear up. I remember being a 5-year-old in 1955, sitting on the post of a cream stand—people do not know what a cream stand is any more—with my nanny, watching the Haengas, the Crawfords, the Tautaus, and the Kōpas pull their houses down. They were going to this faraway land called Wainuiōmata, or Manuwera. It may as well have been New York for us, because we hardly got to go to Tolaga Bay. Our people have been transient. In those 22 years 86 percent of our population left Ngati Porou. I am seeing them going to Aussie now. It is a repeat. But I would suggest to Minister Finlayson do not ever underestimate Ngati Porou’s economic prowess. They held on to their land. They are going forward.

I was part of a group who decided to build an abattoir in Ruatōria, I recall, which Potter Swann designed. Everybody said we were mad. If only we had built that abattoir.

Hone Harawira: You were mad not to!

Hon PAREKURA HOROMIA: That is right. We had the water. We had worked it all out, and my cousin Martin Kīngi said to me: “Build the abattoir.” Martin was a bit of a drinker. I think of the people who are not here. I think about Bill Te Kani, and Uncle Noel and my Uncle Hinga, two of the last of the 28th Māori Battalion. Let it not be said that Ngati Porou have not done their bit to serve their country. Hōnore Chesley had a smile like a million dollars. There are some great people in Ngati Porou. I think of Auntie Gaga and the famed prophet and scholar Koro Dewes, who believed that life began and ended at Whangaōkena. He was a great, great warrior and a great partner for Uncle Api and them, coming here and finding ways through for this settlement. I think of Maraea-te-Kawa, Pēhi Kaa, who has just passed on, Senior Tangaere, Tip Tāmae-te-Maro, Tom—all of those people. Auntie Kate I want to mihi to but I do not see her here. And Tā Hēnare, who has passed away. To all of the people up in the gallery here, it is great to see you all. This is a good day. Take your time going home, and keep an eye on everything that is going on.

I thought I would use the last minute of my call again. You know, Māori signed up for forestry plantations at 3 percent. It was a rip-off. It was terrible. They were chased with the Noxious Weeds Act to get rid of the scrub and the gorse. Then all of a sudden there was money allocated from the Government to do forestry. I am not too sure what it does for our people. So I can assure you that the guardians, the rūnanganui, in charge of this big effort will ensure that the best results, with decent partners, will happen for our people. Let it not be said that we rely on the middle people all the time. I want to say to our leaders quite seriously: trust yourself, your own intellect and intelligence, and believe in the people living there, inside. It is important we get expertise from outside, but not to chastise and control us like lawyers and accountants have done over several years. Let us ensure that we can do that, and make sure that we can leap forward on it.

It is a great day for Ngati Porou. I am certainly proud to be here with my cousin Hekia. Rino thought she was wearing Ratana colours. I told him “They’re not Ratana colours; we had those before you.” That is about Hiruhārama. That is why Whaea Tilly has got the purple on, too. So tēnā koe.

E mihi kau ana i a koutou katoa e Vic. [I congratulate you all, Vic.] I want to mihi to my whanaunga Heeni, and Maria Whitehead. You have really been consistent, Maria. Tēnā koe. Tēnā tātou.

Pai ana te rangi nei mō tātau o Ngati Porou. Kāre mō te kōrero whakahīhī, hoki pai ki te kāinga, tukuna, mahi atu te mahi pai mō ngā uri katoa o tātau. Kia ora tātau.

[This is a great day for us of Ngati Porou. We will not speak with arrogance as well, but return home nicely, launch it, and accomplish the positives for all of our kinfolk. Congratulations, everyone.]

Hon HEKIA PARATA (Minister of Education) : Tēnā koe e te Mana Whakahaere, otirā, tēnā tatou katoa e whakawhāiti nei. Ko Hikurangi te maunga, ko Waiapū te awa, ko Ngati Porou te iwi, tēnā tātou, tēnā tātou, tēnā tātou katoa.

[Greetings to you, Mr Speaker, and, indeed, to all of us packed together here. Hikurangi is the mountain, Waiapū is the river, and Ngati Porou are the people, so salutations, acknowledgments, and greetings to us all.]

Can I say how proud I am to be standing in the House today in your company and in the company of all our tūpuna whose presence I feel around us today. I am pleased that we were able to begin this final reading of the Ngati Porou Claims Settlement Bill with our Minister of Māori Affairs, and as I rushed in from the airport listening to the speeches and the names on the roll-call of some of the Ngati Porou people who have been attendant upon this claim, I was concerned that I would get here in time and be able to participate in the final passage of this bill. Kātahi nei au ka hoki mai i Tūwharetoa, me ngā mihi a Tā Tumu me te whānau o Tūwharetoa ki a tātou, mō tēnei rā whakahirahira.

[I have just returned from Tūwharetoa with salutations from Sir Tumu and the Tūwharetoa family on this momentous day.]

I would also like to join with the previous speakers in the House from all parties for the sentiments they have expressed, for the ideas that they have canvassed, for the acknowledgments that they have paid to Ngati Porou, and for the recognition of the particular and unique and distinctive contribution that Ngati Porou has made to our nation of Aotearoa New Zealand. We, indeed, do come from a tribe with particular characteristics that are sometimes misunderstood by the rest of the world, and that strengthen all of us no matter what pathway we walk in our lives and no matter what place we occupy at different stages of our lives.

He tū whakaiti tēnei ki mua i a koutou, he tū whakahīhī hoki nā te mea, he nui ngā mahi kua mahia e koutou, ngā kanohi o rātou kua mene atu ki te pō. Kei te mōhio tātou, ehara i te mea, ko koutou anake e waha nei i tēnei kaupapa ēngari, ko ngā whānau, ko ngā tāngata, ko ngā kuia, ko ngā tīpuna kua mene atu ki te pō; kei konei tonu rātou, ā, kei waenganui i a tātou.

[I rise in humility before you, and proudly as well, because much work has been done by you collectively as representatives of those who have gathered in the world of death. We are conscious that it is not just you alone who bear this matter but families, people, elderly men and womenfolk, and ancestors who have assembled in the world of the dead; they are still here, of course, among you.]

This has been a long journey. It has been a long journey, and at different times different people have carried the responsibility of keeping the process going, of keeping the momentum up. It has cost a lot of energy and emotion and time for all of you who have been involved with it. I want to acknowledge all of you who have at different times carried this kaupapa, because it has relied not on one person but on everyone at different stages.

Although it has been in the context of a Treaty settlement where injustices and breaches of relationships and trust have characterised this process, it has nevertheless allowed Ngati Porou to retell our stories to ourselves, to remind ourselves of the narratives that make us who we are, to remind us of the people from whom we are descended, and to remind us of the responsibility that we have to the future. So, as other speakers have remarked, this is, indeed, the end of a particular chapter, but it is a chapter amongst many chapters yet to unfold in the Ngati Porou story, not only of who we are as a people but of the continuing contribution that we can and must continue to make to our Aotearoa New Zealand.

We all of us engaged in this process are nation builders. All iwi across the country have a particular and distinct contribution to make to who we are as a nation, and I am mindful that there have been four other settlements passed in this House today. I think that in going forward the particular things that I am interested in are what we do with this settlement, how we build the strength of Ngati Porou for the future, how we continue to invest in the cultural richness of who Ngati Porou are, and how we ensure that the dialectal richness of our language is imbued in our children and that we do not rely only on the education system to support that. It is not the education system’s language and it is not the Government’s language.

If we want te reo o Ngati Porou to be transmitted and transformed and to be part of the language of our children and of our mokopuna, then we have to speak it. It is not the Government that comes to our christenings, or our twenty-firsts, or our weddings, or our tangihanga, or our hura kōhatu. It is us. It is us who stand on the sidelines and cheer on Ngati Porou East Coast rugby to ever-greater victory. It is us who speak to ourselves about ourselves in our most modest way! It is important that we are able to do that with the full range of the beautiful vocabulary that is part and parcel of who we are as Ngati Porou.

So I would hope that we are going to invest our settlement in the growth of that cultural capital as well, because it is through using our language that we carry the full beauty and breadth and depth of the stories of who we are. I would hope that we are going to invest our capital in the growth of our social well-being. Yes, that does include employment. I believe, as I have said, that we do not actually have an unemployment problem; we have a skills-deficit problem.

Ngati Porou, through its his and her story, has demonstrated its capacity to invest in education, to understand the importance of developing the most potent, the most powerful, the most transformational resource we will ever have, and that is the one between our two ears. It is how we think about ourselves, it is how we process the world around us, and it is how we take the knowledge from the past and create new knowledge, in order to continue the unfolding story of who we are as Ngati Porou and how we contribute that back to Aotearoa New Zealand.

So I would hope—and I do not think it is coincidental that I have the honour to stand before you today as our Minister of Education—that we in Ngati Porou will take the opportunity to really invest in growing the educational achievement of Ngati Porou children, wherever they are, kei te kāinga, kei te whenua. It is important that our babies and toddlers go to early childhood education, whether it is playcentre, kindergarten, puna reo, or kōhanga reo. The fact is that it is important that they go, that they engage in the learning process, they take advantage of Te Whāriki—the architects of which are in the gallery today—and that they grow and become competent and go on to primary school.

It is important that they are then received by teachers who care about their learning, who want to see them progress, and who understand that it is as much about language, identity, and culture as it is about academic achievement. It is important that they then transfer on into secondary school and achieve National Certificate of Educational Achievement (NCEA) level 2. They will then have a meaningful qualification that allows them to have a self-determining life. It would be helpful if you could contribute to our target of 85 percent of all 18-year-olds achieving NCEA Level 2 by 2016. Of course, it would be great if we could have a competition between iwi as to how many more Māori children we could have successful in our education system, because then they will be self-directing and self-determining in terms of their life choices and their life chances.

I would hope that with our settlement, as others have said, we invest in the physical assets that are the basis of our rohe, that we grow that with the science and innovation that others have mentioned here, and that we take advantage of the technological opportunities that ultra-fast broadband and the internet give us. I hope that we do all of that with the intelligence and the strategic outlook that others in this House have mentioned tonight, and that we grow the social, economic, and cultural capital of Ngati Porou, not just for Ngati Porou but for the ongoing contribution that has been part and parcel of the way Ngati Porou have participated in the growth of our nation.

As others have said, when I come to the House every day and I pass that bust of Sir Apirana Ngata, I feel motivated and inspired, and I never feel alone, ever, in this place. The weight of expectation of all of you in the gallery, and all whom you represent and reflect from home and from other parts of the country, inspires all of us here—my brother, Parekura, who is obviously focused on what I am saying—in the House, and we are motivated and committed to making a difference. Whether here on this marae or on our marae in Ngati Porou, all of us are responsible for raising the quality of citizenship, for not only paying the price of citizenship, of which Sir Apirana Ngata spoke, but for also receiving the gifts of citizenship that are the reciprocal obligation between the Crown and iwi in the honouring of Te Tiriti o Waitangi and the compact between ourselves.

So I am proud and humbled to be a participant in this chapter of the development of Ngati Porou and of our country. In so doing I would like to acknowledge the Ministers who have made it possible: my colleague the Hon Christopher Finlayson; previous Ministers of Treaty settlements; Dr Michael Cullen; and those Ministers back before them, some of whom have been mentioned in the House today; and, indeed, everyone who has had a hand in this, officials and negotiators, and all of you who have been responsible for bringing to fruition this settlement today. I acknowledge you, I thank you, and I wish you well in turning this chapter into yet a greater saga of development by Ngati Porou for Ngati Porou, and for Aotearoa New Zealand. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kia ora.

  • Bill read a third time.
  • Waiata; karakia
  • Waiata; karakia