New Zealand Parliament Pāremata Aotearoa
Language
Language

Ngā Mema Pāremata o te wā nei

E rima rawa ngā rōpū pāremata e whakakanohitia ana i te Pāremata 52 e ngā MP 120. Ko aua MP ngā māngai mō ngā tūru pōti whānui e 64 me ngā tūru Māori e whitu. Ko ētahi atu MP katoa, e 49, he mea tipako i ngā rārangi pāti.

RSS Displaying 1 - 120 of 120