New Zealand Parliament Pāremata Aotearoa
Language
Language

Te neke whakamua i roto i Te Whare ia rā

Kia mōhio ai te iwi he aha ngā mahi a Te Pāremata, whakaputaina ai e mātou he whakarāpopotonga karangahia ai, ko Te Neke Whakamua i roto i Te Whare ia rā. Whakahoungia ai te pūrongo nei puta noa te rā noho. Pānuitia he aha ērā e tūpono ana i Te Pāremata i te rangi nei.