Te Hītori me ngā Whare

Haurapangia te hītori mā tā mātou rārangiwā pāhekoheko ngāwari. Ka kaha tō ako i ngā kōrero mō ngā tāngata, mō ngā tauwhāinga nā rātou nei Te Pāremata i hanga, mai i te tīmatanga o tō tātou Pāremata i te tau 1854, kei a tātou i te rāngi nei. Kimihia ngā korero mō āna whare me ngā papa whenua, āna kōrero tukunga iho, ā, me te whai hua o tōna hītori e tū ana hei māngai mō ngā tāngata o Aotearoa.